Хан-Уул. Ашигт малтмалын үйл ажиллагаа (тусгай зөвшөөрөл)

АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 1. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-000274

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   СОНСГОЛОН БАРМАТ  /2068478/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ:30.543
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-08-10 2026-08-10


 2. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-004317

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Хөх шугам /2565803/
  Талбайн нэр: Бөхөгийн гол
  Талбайн хэмжээ: 24.3354
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-04-22 2032-04-22


 3. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-007977

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Даян-Оргил /2060825/
  Талбайн нэр: Харзатын гозгор
  Талбайн хэмжээ: 27.1962
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-07-23 2034-07-23


 4. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-009831

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Их монгол шувуу /595818/
  Талбайн нэр: Бор толгой-1
  Талбайн хэмжээ: 25.6178
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-05-18 2035-05-18


 5. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-010489

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бат-Адар /2844923/
  Талбайн нэр: Цагаан хөндий
  Талбайн хэмжээ: 30.9515
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-09-20 2035-09-20


 6. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-010663

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Суурь Хана /2703807/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ: 37.1314
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-18 2035-10-18


 7. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-011758

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эн Си Эйч Эн /5278503/
  Талбайн нэр: Бөхөг цолмон
  Талбайн хэмжээ: 29.5838
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-05-12 2036-05-12


 8. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-011875

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Боржгоны тал /2778378/
  Талбайн нэр: Бугат
  Талбайн хэмжээ: 29.3382
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-08-06 2036-08-06


 9. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-011893

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Таны зам /5379512/
  Талбайн нэр: Бөхөгийн голын адаг-1
  Талбайн хэмжээ: 104.45
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-08-18 2036-08-18


 10. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-011914

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Баянсүмбэр Богд /5065844/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ: 42.4203
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-08-18 2036-08-18


 11. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-011976

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Грийнстейшн /2650436/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам-4
  Талбайн хэмжээ: 42.4203
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-09-01 2036-09-01


 12. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-012056

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Орд Талст /5020719/
  Талбайн нэр: Гишүүний
  Талбайн хэмжээ: 92.798
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-09-25 2036-09-25


 13. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-012215

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Очирням /2101807/
  Талбайн нэр: Бөхөг-солонго
  Талбайн хэмжээ: 52.7449
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-11-14 2036-11-14


 14. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-012373

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Хөх шугам /2565803/
  Талбайн нэр: Бөхөгийн хөндий
  Талбайн хэмжээ: 45.0124
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-02-22 2037-02-22


 15. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-012484

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:(Ханилчүгбүг) Ар бөхөг /5113946/
  Талбайн нэр: Бөхөгийн голын адаг
  Талбайн хэмжээ: 70.7113
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-06-06 2037-06-06


 16. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-012551

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Цоросжамваа/5102715/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам-2
  Талбайн хэмжээ: 29.2435
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-07-17 2037-07-17


 17. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-012700

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Төгс-Эхлэл /5431913/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ: 53.1555
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-09-11 2037-09-11


 18. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013282

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Билэгтбичээ /5094208/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам-3
  Талбайн хэмжээ: 59.1375
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-02-20 2038-02-20


 19. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013362

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Сэлүүхэн /2831155/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам-3
  Талбайн хэмжээ: 60.7167
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-03-10 2038-03-10


 20. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013401

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Гравелстоун /9011130129/
  Талбайн нэр: Татам-3
  Талбайн хэмжээ: 25.44
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-11-07 2037-11-07


 21. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013454

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эвэрласт
  Талбайн нэр: Татам-2
  Талбайн хэмжээ: 99.0145
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-01 2038-04-01


 22. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013455

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Гантиг Уул /2085844/
  Талбайн нэр: Элт хайрга
  Талбайн хэмжээ: 43.3489
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-01 2038-04-01


 23. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013506

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: (Баялагбийлд инвест) Илч эрдэнэ ундарга /5536154/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ: 207.569
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-09 2038-04-09


 24. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013549

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Оюурок /5102146/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ: 352.045 322.16
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-15 2038-04-15


 25. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013564

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: (Илчитметалл) Эвт найзууд /5948878/
  Талбайн нэр: Татам-4
  Талбайн хэмжээ: 23.7829
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-11-07 2037-11-07


 26. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013606

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Итгэлтүшиг /5063329/
  Талбайн нэр: Бөхөг-1
  Талбайн хэмжээ: 6.71
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-23 2038-04-23


 27. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013683

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Сигма-Инженеринг /2614294/
  Талбайн нэр: Хуурай сайрын ам
  Талбайн хэмжээ: 38.5329
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-05-13 2038-05-13


 28. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013730

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бэрхэттолгой /5116414/
  Талбайн нэр: Татам-1
  Талбайн хэмжээ: 24.3894
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-11-07 2037-11-07


 29. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013784

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: (Алтан-Аураг констракшн) Элит гурван багана /5907721/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ: 51.4131
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-06-04 2038-06-04


 30. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013868

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монстрой /2811162/
  Талбайн нэр: Харзатын гозгор
  Талбайн хэмжээ: 52.9758
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-07-09 2038-07-09


 31. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-013869

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Баттөр гэрэл /5168317/
  Талбайн нэр: Бог уул
  Талбайн хэмжээ: 163.238
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-07-09 2038-07-09


 32. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-014302

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Өвөр харзат /5590051/
  Талбайн нэр: Харзатын хотгор
  Талбайн хэмжээ: 189.439
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-10-16 2038-10-16


 33. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-014310

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ОЭНДЧ /5121442/
  Талбайн нэр: Шар хөвийн хоолой
  Талбайн хэмжээ: 36.67
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-10-17 2038-10-17


 34. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-014377

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Жэй Ти Ти ХХК /5344441/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам-2
  Талбайн хэмжээ: 26.0162
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-15 2038-04-15


 35. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-014382

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: (Богда Холдинг) Ядам-Од /5214335/
  Талбайн нэр: Элст-Хайрхан
  Талбайн хэмжээ: 32.1211
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-11-05 2038-11-05


 36. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-014668

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Ялгуусан /2112663/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам-2
  Талбайн хэмжээ: 26.9824
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-15 2038-04-15


 37. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-014905

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эх дэлгэр мөрөн /5268095/
  Талбайн нэр: Харз
  Талбайн хэмжээ: 27.8585
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-15 2038-04-15


 38. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-014905

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эн эс ар /5170591/
  Талбайн нэр: Элст хайрга
  Талбайн хэмжээ: 26.9969
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2009-06-23 2039-06-23


 39. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-015523

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Марико манхан /5289785/
  Талбайн нэр: Бог уул
  Талбайн хэмжээ: 29.9714
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-07-09 2038-07-09


 40. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-015584

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Гэрэлт шинэчлэл /5046483/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ: 41.8819
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2010-05-12 2040-05-12


 41. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-015608

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Гацуурт /2054701/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам-2
  Талбайн хэмжээ: 205.656
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2010-06-25 2040-06-25


 42. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-015650

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Тэгшплант
  Талбайн нэр: Ташгай уул орчим
  Талбайн хэмжээ: 49.68
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2010-09-08 2040-09-08


 43. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016775

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Ихэр Гурван Цохио /5320569/
  Талбайн нэр: Сайрт
  Талбайн хэмжээ: 98.7183
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-02-08 2041-02-08


 44. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016783

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Өвөр харзат /5590051/
  Талбайн нэр: Сайрт
  Талбайн хэмжээ: 89.9126
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-02-21 2041-02-21


 45. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016813

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Сигмабетта /5123275/
  Талбайн нэр: Алтан элс-2
  Талбайн хэмжээ: 116.350
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-04-11 2041-04-11


 46. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016822

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монголжодоо интернэшнл /2810581/
  Талбайн нэр: Бог уул
  Талбайн хэмжээ: 31.5153
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-07-09 2038-07-09


 47. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016825

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Баярс констракшн /2061899/
  Талбайн нэр: Тавантолгой
  Талбайн хэмжээ: 77.1244
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-05-02 2041-05-02


 48. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016835

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эслэт /2875993/
  Талбайн нэр: Морин толгой
  Талбайн хэмжээ: 72.2643
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-11-09 2036-11-09


 49. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016839

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Батшил /5609372/
  Талбайн нэр: Бөхөг-3
  Талбайн хэмжээ: 44.0043
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-05-26 2041-05-26


 50. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016862

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Ургахморин элс /5329434/
  Талбайн нэр: Морин даваа
  Талбайн хэмжээ: 32.1016
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-06-28 2041-06- 28


 51. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016876

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: БТМГ /5197376/
  Талбайн нэр: Шарга
  Талбайн хэмжээ: 37.2278
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-07-10 2041-07-10


 52. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-016880

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ЭСТО /2861224/
  Талбайн нэр: Морин толгой-1
  Талбайн хэмжээ: 56.2273
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-07-10 2041-07-10


 53. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017002

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Марико манхан /5289785/
  Талбайн нэр: Бог уул
  Талбайн хэмжээ: 19.9992
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-07-09 2038-07-09


 54. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017035

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Тэсийн хурд /2672731/
  Талбайн нэр: Алтан элс-1
  Талбайн хэмжээ: 25.3341
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-09-20 2037-09-20


 55. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017036

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Тэсийн хурд /2672731/
  Талбайн нэр: Гавьжийн шанд
  Талбайн хэмжээ: 122.479
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-09-14 2035-09-14


 56. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017066

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Немон-Инженеринг /5517346/
  Талбайн нэр: Бог уул
  Талбайн хэмжээ: 40.0691
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-07-09 2038-07-09


 57. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017067

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Нийслэл Өргөө /2044161/
  Талбайн нэр: Задгайт
  Талбайн хэмжээ: 28.2642
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2012-06-29 2042-06-29


 58. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017071

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Батзуурмаг /5559731/
  Талбайн нэр: Гишүүний ам
  Талбайн хэмжээ: 38.0954
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996.0810 2026.08.10


 59. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017186

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Дабльмөнх /5004063/
  Талбайн нэр: Бөхөг
  Талбайн хэмжээ: 19.8782
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2012-10-18 2042-10-18


 60. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017195

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Би Си Эм Эм /5315425/
  Талбайн нэр: Үнсгэнийн хөндий-1
  Талбайн хэмжээ: 40.2488
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2012-10-24 2042-10-24


 61. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017231

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Минжийн Хангайн Төгөл /5446317/
  Талбайн нэр: Бөхөг
  Талбайн хэмжээ: 37.029
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2012-12-11 2042-12-11


 62. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017314

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Мориндаваа дайрга /5553199/
  Талбайн нэр: Морин даваа-2
  Талбайн хэмжээ: 119.4391
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2013-05-07 2043-05-07


 63. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017329

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Мандах Булаг /2662507/
  Талбайн нэр: Ухаа
  Талбайн хэмжээ: 214.279
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2013-06-18 2043-06-18


 64. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017338

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Ийстерн Роуд /2747707/
  Талбайн нэр: Баянцогт уул
  Талбайн хэмжээ: 89.2203
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2013-06-25 2043-06-25


 65. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017341

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Си Би Эс Эн /5279771/
  Талбайн нэр: Шандан толгой
  Талбайн хэмжээ: 55.4917
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2013-07-02 2043-07-02


 66. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017386

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бэст Вайт /2827891/
  Талбайн нэр: Гишүүн
  Талбайн хэмжээ: 103.860
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2013-09-24 2043-09-24


 67. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017448

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Орд Талст /5020719/
  Талбайн нэр: Гишүүн
  Талбайн хэмжээ: 96.6647
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2014-01-07 2044-01-07


 68. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-017771

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Грэйтпарагон Групп /5184827/
  Талбайн нэр: Овоот уул
  Талбайн хэмжээ: 92.4843
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-01-30 2045-01-30


 69. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-019029

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: БДАЛТ /5347963/
  Талбайн нэр: Үнсгэний хөндий
  Талбайн хэмжээ: 46.2566
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-08-17 2045-08-17


 70. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020671

  2017.08.21 Нийслэлийн засаг даргын А/609 захирамжаар цуцлалсан.

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эвэрласт /5169844/
  Талбайн нэр: Татам-2
  Талбайн хэмжээ: 99.0145
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-04-01 2038-04-01


 71. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-11000040

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Боржин зам / 5816815/
  Талбайн нэр: Морин уул
  Талбайн хэмжээ: 43.3732
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-04-26 2031-04-26


 72. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-11000041

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Золзаяат гэрэл Х / 5408857/
  Талбайн нэр: Хадат
  Талбайн хэмжээ: 95.308
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-04-26 2031-04-26


 73. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-11000042

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: АУМ АЛТ / 3555763/
  Талбайн нэр: Морин уул
  Талбайн хэмжээ: 37.8202
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-04-26 2031-04-26


 74. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-11000044

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Молор трейд /2571889/
  Талбайн нэр: Хан-Уул, СХД        Хойд өвөр
  Талбайн хэмжээ: 68.9304
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-04-26 2031-04-26


ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 1. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-00013422

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Хера-Инвестмент /2787687/
  Талбайн нэр: Гишүүн-2
  Талбайн хэмжээ: 29.5542
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-06-08 2016-03-28


 2. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-00013682

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: МВС /2637731/
  Талбайн нэр: Цагаан хөндий
  Талбайн хэмжээ: 25.6361
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-05-13 2014-05-13


 3. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-00015497

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ТЭГШТПЛАНТ /5320259/
  Талбайн нэр: Ташгай уул орчим
  Талбайн хэмжээ: 141.4017
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2010-02-18 2019-02-18


 4. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000020

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Сэрүүн ой /5846196/
  Талбайн нэр: Зүүн хөндий
  Талбайн хэмжээ: 44.4439
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-1


 5. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000021

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Зэлтэр Бэйс /5427665/
  Талбайн нэр: Үнэсгэн
  Талбайн хэмжээ: 67.9894
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 6. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000023

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эрдэсплазм /5070899/
  Талбайн нэр: Үнэсгэн
  Талбайн хэмжээ: 67.9894
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 7. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000024

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Шинэ хайрга, дайрга /5860253/
  Талбайн нэр: Артолгод
  Талбайн хэмжээ: 28.7269
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 8. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000026

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Просперити ресоурс/5795761/
  Талбайн нэр: Шанд уул
  Талбайн хэмжээ: 91.9262
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 9. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000027

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Алтанбулаг эрдэнэ /5579215/
  Талбайн нэр: Хөтөл
  Талбайн хэмжээ: 382.7401
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 10. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000028

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Русьторг /2600722/
  Талбайн нэр: Богины хөтөл
  Талбайн хэмжээ: 387.2385
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 11. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000029

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Хурын шүүдэр ХХК
  Талбайн нэр: Шандан толгой
  Талбайн хэмжээ: 143.2
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 12. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000032

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Гүүдпрожект /5615097/
  Талбайн нэр: Бөхөг
  Талбайн хэмжээ: 28.3142
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 13. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000033

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эйч ти энд жи и /5752051/
  Талбайн нэр: Хадат
  Талбайн хэмжээ: 95.637
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 14. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000034

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Марвел-Эксплорейшн /5796385/
  Талбайн нэр: Үнсгэний хөндий
  Талбайн хэмжээ: 181.1748
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 15. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000035

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Дүүрэнбаялаг ор /5822181/
  Талбайн нэр: Ташгай
  Талбайн хэмжээ: 124.3689
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 16. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000036

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бодьглобал /5265827/
  Талбайн нэр: Ташгай
  Талбайн хэмжээ: 136.1116
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 17. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000037

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Шижир од /2585642/
  Талбайн нэр: Гавьжийн шанд
  Талбайн хэмжээ: 142.3507
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 18. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000038

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Лакширикристал /5080312/
  Талбайн нэр: Хайргат
  Талбайн хэмжээ: 131.4889
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 19. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000039

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Гамма-Интернэшнл /5269571/
  Талбайн нэр: Хадат бэл
  Талбайн хэмжээ: 28.9884
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-04-14 2018-04-14


 20. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000049

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Севен силвер /5990491/
  Талбайн нэр: Шар хөвийн хоолой
  Талбайн хэмжээ: 83.1075
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-05-03 2019-05-03


 21. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000050

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эс стоне
  Талбайн нэр: Өгөөжит хайрхан
  Талбайн хэмжээ: 85.24
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо:


 22. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000051

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Экотайкүүн
  Талбайн нэр: Эмээлт уул
  Талбайн хэмжээ: 95.03
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо:


 23. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-11000060

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Секьюритидитекшн
  Талбайн нэр: Эмээлт уул
  Талбайн хэмжээ: 108.71
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо:


 24. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-41000026

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ЖБНД
  Талбайн нэр: Эмгэнт уул
  Талбайн хэмжээ: 80.79
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо:


 25. Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-41000034

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Цунх
  Талбайн нэр: Эмгэнт уул
  Талбайн хэмжээ: 219.53
  Ашигт малтмалын төрөл: Барилгын материал
  Олгосон огноо, дуусах огноо:


 

Advertisements