Хан-Уул. Хянан олборлож нөхөн сэргээх зөвшөөрөлтэй компаниуд, тэдгээрийн үйл ажиллагаа

5-%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%b3%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d2%af%d0%b9%d0%bb-%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b0-%d1%85%d1%83%d1%83%d0%bb%d1%8c

Advertisements