Хан-Уул. Булгууд

 1. Ар хөндлөнгийн булаг

  Байршил : Ар хөндлөн
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 2. Ганц модны булаг

  Байршил : Замбалын энгэр
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 3. Адисын булаг

  Байршил : Замбал нуруу, Адисын даваа
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 4. Арцатын булаг

  Байршил : Арцатын ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 5. Их цагааны булаг

  Байршил : Их цагааны ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл:
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 6. Өвгөний булаг

  Байршил : Өвгөний ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл 


 7. Хадан хошууны булаг

  Байршил : Түргэний гол, Бугын САА
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 8. Зайсангийн ам

  Байршил : Зайсангийн ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 9. Цагаан булаг

  Байршил : Жаргалантын ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл:
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 10. Цоохорын булаг

  Байршил : Сонгино
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Байнгын урсацтай
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 11. Шанд булаг

  Байршил : Гавжийн шанд
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 12. Гавжийн шандны эхийн булаг

  Байршил : Гавжийн эх
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 13. Бөөр булаг

  Байршил : Өлзийт хангай уулын зүүн тал
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 14. Рашаантын булаг

  Байршил : Хар хошуу
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 15. Ар булаг

  Байршил : Хар хошуу
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 16. Нүхтийн амны булаг

  Байршил : Нүхтийн ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Дулааны улиралд

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 17. Хүүшийн амны булаг

  Байршил : Хүүшийн ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Дулааны улиралд

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 18. Жаргалантын булаг

  Байршил : Жаргалантын даваа
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 19. Талын амны булаг

  Байршил : Их тэнгэрийн амнаас баруун тийш
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 20. Сонгино булаг

  Байршил : Сонгинохайрханы өвөр
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 21. Сэрүүн булаг

  Байршил : Шувуун фабрик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 22. Ар шанд

  Байршил : Манзуширын хийдээс дээш
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 23. Зуунмодны булаг

  Байршил : Баруун дэлгэр уул, Зуунмодны ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 24. Баруун дэлгэр булаг

  Байршил : Түргэний ам
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаагүй

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 25. Бурхантын булаг

  Байршил : Өлзийт хороолол
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Ашиглаж байгаа

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 26. Хажуу булаг

  Байршил : Баруун ширээ
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Байнгын урсацтай

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Advertisements