Хан-Уул. Гол, горхи

 1. Ар Зайсангийн горхи

  Байршил : Чингисийн өргөө жуулчны бааз
  Голын төрлийн нэр: Түр зуурын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 2. Бөхөгийн гол

  Байршил : Бөхөг
  Голын төрлийн нэр: Түр зуурын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 3. Сэлбийн гол

  Байршил : 19-ийн үйлчилгээний төвийн хойно
  Голын төрлийн нэр: Байнгын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 4. Өвөр зайсан

  Байршил :
  Голын төрлийн нэр: Байнгын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 5. Ар зайсан

  Байршил :
  Голын төрлийн нэр: Байнгын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 6. Бөхөг

  Байршил :
  Голын төрлийн нэр: Байнгын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 7. Түргэн

  Байршил :
  Голын төрлийн нэр: Байнгын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 8. Туул гол

  Байршил :
  Голын төрлийн нэр: Байнгын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 9. Өвөр зайсангийн горхи

  Байршил : Өвөр зайсан
  Голын төрлийн нэр: Байнгын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 10. Туул

  Байршил : Их тэнгэрийн ам
  Голын төрлийн нэр: Байнгын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 11. Түргэний гол

  Байршил : Түргэний ам
  Голын төрлийн нэр: Түр зуурын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 12. Янзага

  Байршил : Их тэнгэрийн ам
  Голын төрлийн нэр: Түр зуурын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 13. Ивээлт

  Байршил : Их тэнгэрийн ам
  Голын төрлийн нэр: Түр зуурын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл


 14. Нүхтийн амны горхи

  Байршил : Нүхтийн ам
  Голын төрлийн нэр: Түр зуурын

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл