Хан-Уул. Нуур, тойром

Нуур, тойрмын нэр

Байршил

Талбай

(кв.км)

Нуурын каталоги дээрх бүртгэлийн дугаар

Дэлгэрэнгүй

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг: