Хан-Уул. Рашааны ордууд

 1. Дондогдуламын рашаан

  Рашааны ордын дугаар: P-250
  Байршил : Чингистэй толгойн зүүн хойд талд

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Оргил

  Рашааны ордын дугаар: P-249
  Байршил : Удирдлагын академийн зүүн талд

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Зүүн энгэрийн рашаан

  Рашааны ордын дугаар: P-253
  Байршил : Нүхт

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Нүдний рашаан

  Рашааны ордын дугаар: P-252
  Байршил : Нүхт

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 5. Улаанбаатар

  Рашааны ордын дугаар: P-251
  Байршил : Харгиа” УЦБ-ийн зүүн талд

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Advertisements