Хан-Уул. Усны мэдээллийн сан

Хан-Уул дүүргийн усны мэдээллийн сангийн ангиллын нэр

Агуулга, бүтэц, хэлбэр

Мэдээллийн санг үзэж танилцах хаяг

Туул голын сав газрын мэдээллийн сан

Улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журмын дагуу

Хан-Уул дүүргийн усны мэдээллийн сан

Улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журмын дагуу

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 

id-132

Advertisements