Хан-Уул. Усны харуул, усны чанарын харуул, сав газрын хяналт-шинжилгээний цэг, байгууллагын дотоод хяналтын цэг