Хан-Уул. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь судалгаа, шинжилгээний ажил (зөвшөөрөл)

Advertisements