2016.06. Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хорооны байгаль орчны мэдээллийн танилцуулга

иа+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү? + 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_02+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_03+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_04+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_05+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_07

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_08+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_09+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_10

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_11

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_12

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_13

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_14

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_15

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_16

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_17

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_18

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_19

+ 2016.08. Хан-Уул. Байгаль орчны мэдээллийн орон зайн зураглал_Page_20

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s