2016 оны 8-р сарын байдлаар Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хорооны ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт. Нийт 67 байсан

ID

ТЗ-ийн өөрч-лөлтийн дугаар

Байршил

Талбайн нэр

Талбайн хэмжээ

(га)

Лицен-зийн төрөл

Ашигт малтмалын төрөл

Олгосон, дуусах огноо

Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр

Дэл-гэ-рэн-гүй

1

00274

MV-000274

Хан-Уул

Гишүүний ам

30.543

А

Барилгын материал

1996-08-10

2026-08-10

СОНСГОЛОН БАРМАТ

►►

2

07977

MV-007977

Хан-Уул

Харзатын гозгор

27.1962

А

Барилгын материал

2004-07-23

2034-07-23

Даян-Оргил

►►

3

09831

MV-009831

Хан-Уул

Бор толгой-1

25.6178

А

Барилгын материал

2005-05-18

2035-05-18

Их монгол шувуу

►►

4

10489

MV-010489

Хан-Уул

Цагаан хөндий

30.9515

А

Барилгын материал

2005-09-20

2035-09-20

Бат-Адар

►►

5

10663

MV-010663

Хан-Уул

Гишүүний ам

37.1314

А

Барилгын материал

2005-10-18

2035-10-18

Суурь Хана

►►

6

11758

MV-011758

Хан-Уул

Бөхөг цолмон

29.5838

А

Барилгын материал

2006-05-12

2036-05-12

Эн Си Эйч Эн

►►

7

11875

MV-011875

Хан-Уул

Бугат

29.3382

А

Барилгын материал

2006-08-06

2036-08-06

Боржгоны тал

►►

8

11893

MV-011893

Хан-Уул

Бөхөгийн голын адаг-1

104.45

A

Барилгын материал

2006-08-18

2036-08-18

Таны зам

►►

9

11914

MV-011914

Хан-Уул

Гишүүний ам

42.4203

А

Барилгын материал

2006-08-18

2036-08-18

Баянсүмбэр Богд

►►

10

11976

MV-011976

Хан-Уул

Гишүүний ам-4

51.4021

А

Барилгын материал

2006-09-01

2036-09-01

Грийнстейшн

►►

11

12056

MV-012056

Хан-Уул

Гишүүний

92.798

А

Барилгын материал

2006-09-25

2036-09-25

Орд Талст

►►

12

12215

MV-012215

Хан-Уул

Бөхөг-солонго

52.7449

А

Барилгын материал

2006-11-14

2036-11-14

Очирням

►►

13

12373

MV-012373

Хан-Уул

Бөхөгийн хөндий

45.0124

А

Барилгын материал

2007-02-22

2037-02-22

Хөх шугам

►►

14

12484

MV-012484

Хан-Уул

Бөхөгийн голын адаг

70.7113

А

Барилгын материал

2007-06-06

2037-06-06

Ханилчүгбүг

Ар бөхөг

►►

15

12551

MV-012551

Хан-Уул

Гишүүний ам-2

29.2435

А

Барилгын материал

2007-07-17

2037-07-17

Цоросжамваа

►►

16

12700

MV-012700

Хан-Уул

Гишүүний ам

53.1555

А

Барилгын материал

2007-09-11

2037-09-11

Төгс-Эхлэл

►►

17

13282

MV-013282

Хан-Уул

Гишүүний ам-3

59.1375

А

Барилгын материал

2008-02-20

2038-02-20

Билэгтбичээ

►►

18

13362

MV-013362

Хан-Уул

Гишүүний ам

60.7167

А

Барилгын материал

2008-03-10

2038-03-10

Сэлүүхэн

►►

19

13454

MV-013454

Хан-Уул

Татам-2

99.0145

А

Барилгын материал

2008-04-01

2038-04-01

Эвэрласт

►►

20

13455

MV-013455

Хан-Уул

Элт хайрга

43.3489

А

Барилгын материал

2008-04-01

2038-04-01

Гантиг Уул

►►

21

13506

MV-013506

Хан-Уул

Гишүүний ам

207.5697

А

Барилгын материал

2008-04-09

2038-04-09

Баялагбийлд инвест, Илч эрдэнэ ундарга

►►

22

13549

MV-013549

Хан-Уул

Гишүүний ам

352.0452

А

Барилгын материал

2008-04-15

2038-04-15

Оюурок

►►

23

13564

MV-013564

Хан-Уул

Татам-4

23.7829

А

Барилгын материал

2007-11-07

2016-04-06

Илчитметалл,

Эвт найзууд

►►

24

13683

MV-013683

Хан-Уул

Хуурай сайрын ам

38.5329

А

Барилгын материал

2008-05-13

2038-05-13

Сигма-Инженеринг

►►

25

13730

MV-013730

Хан-Уул

Татам-1

24.3894

А

Барилгын материал

2007-11-07

2037-11-07

Бэрхэттолгой

►►

26

13784

MV-013784

Хан-Уул

Гишүүний ам

51.4131

А

Барилгын материал

2008-06-04

2038-06-04

Алтан-Аураг констракшн, Элит гурван багана

►►

27

13868

MV-013868

Хан-Уул

Харзатын гозгор

52.9758

А

Барилгын материал

2008-07-09

2038-07-09

Монстрой

►►

28

13869

MV-013869

Хан-Уул

Бог уул

163.2386

А

Барилгын материал

2008-07-09

2038-07-09

Баттөр гэрэл

►►

29

14302

MV-014302

Хан-Уул

Харзатын хотгор

189.4396

А

Барилгын материал

2008-10-16

2038-10-16

Өвөр харзат

►►

30

14377

MV-014377

Хан-Уул

Гишүүний ам-2

26.0162

А

Барилгын материал

2008-04-15

2038-04-15

Жэй Ти Ти ХХК

►►

31

14382

MV-014382

Хан-Уул

Элст-Хайрхан

32.1211

А

Барилгын материал

2008-11-05

 2038-11-05

Богда Холдинг, Ядам-Од

►►

32

14668

MV-014668

Хан-Уул

Гишүүний ам-2

26.9824

А

Барилгын материал

2008-04-15

2038-04-15

Ялгуусан

►►

33

14905

MV-014905

Хан-Уул

Харз

27.8585

А

Барилгын материал

2009-05-15

2039-05-15

Эх дэлгэр мөрөн

►►

34

14946

MV-014946

Хан-Уул

Элст хайрга

26.9969

А

Барилгын материал

2009-06-23

2039-06-23

Эн эс ар

►►

35

15523

MV-015523

Хан-Уул

Бог уул

29.9714

А

Барилгын материал

2008-07-09

2038-07-09

Марико манхан

►►

36

15584

MV-015584

Хан-Уул

Гишүүний ам

41.8819

А

Барилгын материал

2010-05-12

2040-05-12

Гэрэлт шинэчлэл

►►

37

15608

MV-015608

Хан-Уул

Гишүүний ам-2

205.6561

А

Барилгын материал

2010-06-25

2040-06-25

Гацуурт

►►

38

16775

MV-016775

Хан-Уул

Сайрт

98.7183

А

Барилгын материал

2011-02-08

2041-02-08

Ихэр Гурван Цохио

►►

39

16783

MV-016783

Хан-Уул

Харзатын хотгор

89.9126

А

Барилгын материал

2011-02-21

2041-02-21

өвөр харзат

►►

40

16813

MV-016813

Хан-Уул

Алтан элс-2

116.3505

А

Барилгын материал

2011-04-11

2041-04-11

Сигмабетта

►►

41

16822

MV-016822

Хан-Уул

Бог уул

31.5153

А

Барилгын материал

2008-07-09

2038-07-09

Монголжодоо интернэшнл

►►

42

16825

MV-016825

Хан-Уул

Тавантолгой

77.1244

А

Барилгын материал

2011-05-02

2041-05-02

Баярс констракшн

►►

43

16835

MV-016835

Хан-Уул

Морин толгой

72.2643

А

Барилгын материал

2006-11-09

2036-11-09

Эслэт

►►

44

16839

MV-016839

Хан-Уул

Бөхөг-3

44.0043

А

Барилгын материал

2011-05-26

2041-05-26

Батшил

►►

45

16862

MV-016862

Хан-Уул

Морин даваа

32.1016

А

Барилгын материал

2011-06-28

2041-06-28

Ургахморин элс

►►

46

16876

MV-016876

Хан-Уул

Шарга

37.2278

А

Барилгын материал

2011-07-10

2041-07-10

БТМГ

►►

47

16880

MV-016880

Хан-Уул

Морин толгой-1

56.2273

А

Барилгын материал

2011-07-10

2041-07-10

ЭСТО

►►

48

17002

MV-017002

Хан-Уул

Бог уул

19.9992

А

Барилгын материал

2008-07-09

2038-07-09

Марико манхан

►►

49

17035

MV-017035

Хан-Уул

Алтан элс-1

25.3341

А

Барилгын материал

2007-09-20

2037-09-20

Тэсийн хурд

►►

50

17036

MV-017036

Хан-Уул

Гавьжийн шанд

122.479

А

Барилгын материал

2005-09-14

2035-09-14

Тэсийн хурд

►►

51

17066

MV-017066

Хан-Уул

Бог уул

40.0691

А

Барилгын материал

2008-07-09

2038-07-09

Немон-Инженеринг

►►

52

17067

MV-017067

Хан-Уул

Задгайт

28.2642

А

Барилгын материал

2012-06-29

2042-06-29

Нийслэл Өргөө

►►

53

17071

 

MV-017071

Хан-Уул

Гишүүний ам

38.0954

А

Барилгын материал

1996.0810

2026.08.10.

Батзуурмаг

►►

54

17186

MV-017186

Хан-Уул

Бөхөг

19.8782

А

Барилгын материал

2012-10-18

2042-10-18

Дабльмөнх

►►

55

17195

MV-017195

Хан-Уул

Үнсгэнийн хөндий-1

40.2488

А

Барилгын материал

2012-10-24

2042-10-24

Би Си Эм Эм

►►

56

17231

MV-017231

Хан-Уул

Бөхөг

37.029

А

Барилгын материал

2012-12-11

2042-12-11

Минжийн Хангайн Төгөл

►►

57

17314

MV-017314

Хан-Уул

Морин даваа-2

119.4391

А

Барилгын материал

2013-05-07

2043-05-07

Мориндаваа дайрга

►►

58

17329

MV-017329

Хан-Уул

Ухаа

214.2791

А

Барилгын материал

2013-06-18

2043-06-18

Мандах Булаг

►►

59

17338

MV-017338

Хан-Уул

Баянцогт уул

89.2203

А

Барилгын материал

2013-06-25

2043-06-25

Ийстерн Роуд

►►

60

17341

MV-017341

Хан-Уул

Шандан толгой

55.4917

А

Барилгын материал

2013-07-02

2043-07-02

Си Би Эс Эн

►►

61

17386

MV-017386

Хан-Уул

Гишүүн

103.8605

А

Барилгын материал

2013-09-24

2043-09-24

Бэст Вайт

►►

62

17448

MV-017448

Хан-Уул

Гишүүн

96.6647

А

Барилгын материал

2014-01-07

2044-01-07

Орд Талст

►►

63

17771

MV-017771

Хан-Уул

Овоот уул

92.4843

А

Барилгын материал

2015-01-30

2045-01-30

Грэйтпарагон Групп

►►

64

19029

MV-019029

Хан-Уул

Үнсгэний хөндий

46.2566

А

Барилгын материал

2015-08-17

2045-08-17

БДАЛТ

►►

65

13682

XV-013682

Хан-Уул

Цагаан хөндий

25.6361

X

 

2008-05-13

2014-05-13

МВС

►►

66

15497

XV-015497

Хан-Уул

Алтан-булаг

Ташгай уул орчим

141.4017

Х

 

2010-02-18

2016-02-18

ТЭГШТПЛАНТ

►►

67

13422

XV-013422

Хан-Уул

Гишүүн-2

29.55

X

 

 

Хера Инвестмент

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s